Reklamacje

Jak zgłosić reklamację?
W celu dochodzenia swoich praw w ramach reklamacji zakupionych towarów, prosimy o zgłaszanie reklamacji poprzez dostępny poniżej formularz, podając jako cel zgłoszenia "Reklamacja" oraz uzupełniając pozostałe, wymagane dane.


Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: cel zgłoszenia, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (ulica, kod i miejscowość), nr telefonu, nr indeksu reklamowanego produktu, datę zakupu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z dołączonym dowodem zakupu (obowiązkowo). Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo, na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z jego numerem.

Formularz reklamacyjny

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oltens Sp. z o. o., moich danych osobowych podanych dobrowolnie za pośrednictwem tego formularza w celu kontaktu za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu mailowego lub numeru telefonu. Jednocześnie, oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że: Administratorem zebranych danych osobowych jest Oltens Sp. z... Więcej
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oltens Sp. z o. o., moich danych osobowych podanych dobrowolnie za pośrednictwem tego formularza w celu kontaktu za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu mailowego lub numeru telefonu. Jednocześnie, oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana że: Administratorem zebranych danych osobowych jest Oltens Sp. z o. o. z siedzibą w 63-200 Jarocin przy ul. Karola Marcinkowskiego 16, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000676077 oraz REGON: 367169832; Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych którego dokonano przed jej cofnięciem; Cofnięcia zgody dokonać można przez przesłanie wiadomości z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych przy pomocy powyższego formularza; Odbiorcami (procesorami powierzenia) moich danych osobowych będzie podmiot zapewniający obsługę utrzymania serwisu Oltens.com oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora Danych. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia z zaufanymi partnerami Oltens.com; Moje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia informacji a następnie usuwane z systemu; Przysługują mi prawa do: żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych, żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych, żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, żądania przeniesienia moich danych osobowych. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO). Zwiń >